Rola Rodzica, Trenera w rozwoju młodego sportowca

10.02.2022
Psychologia sportu
W środowisku rozwojowym młodego sportowca wiele się dzieje, dlatego niezwykle istotne jest zrozumienie ról jakie mają do spełnienia w nim Rodzic-Sportowiec-Trener.

Należy pamiętać, że otoczenie odgrywa istotną rolę u każdego z uczestników triady. Każdy z tych czynników ma również bardzo znaczący wpływ na rozwój młodego sportowca . Bez odpowiedniej relacji z otoczeniem efektywność zawodnika nie będzie na najwyższym poziomie.

Rola rodzicaNajważniejszą rolą rodzica jest wspieranie swojego dziecka w spełnianiu jego marzeń , to on powinien słuchać i słyszeć jakie są jego potrzeby i dawać dziecku motywację do ich realizacji.  Wszystkie działania, którymi kieruje się rodzic powinny opierać się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.Od samego początku przygody dziecka ze sportem, rodzic musi zadbać o zbilansowaną dietę oraz być strażnikiem zdrowia - pamiętać o badaniach , odpoczynku i regeneracji. Ważne jest przy tym aby nie strącać na drugi plan szkoły i nie zaniedbywać relacji dziecka ze znajomymi i rodziną.Kształtowanie pozytywnych relacji w triadzie Trener – Dziecko – Rodzic powinno opierać się przede wszystkim na zasadach otwartej komunikacji, respektowania asertywnego stanowiska wszystkich ze stron oraz nie wchodzenia w wyznaczony zakres kompetencji. Ważnym aspektem jest również wzajemny szacunek wszystkich stron - nasza rola jako rodzica to pomoc w wyborze klubu , trenera, szkółki - tu powinniśmy sprawdzić jak najwięcej, szukajmy ekspertów, sugerujmy się opinią innych rodzicó,  tak żebyśmy zaufali i uwierzyli w kompetencje trenerów i nie wtrącali się w ich sposoby i metody nauczania  - to oczywiście nie zwalnia nas jako rodziców z bycia czujnym, a przede wszystkim z rozmów z dzieckiem .Badania jednoznacznie pokazują że w im większym stopniu sportowcy kierują się swoją motywacją, satysfakcją i poczuciem spełnienia, tym dłużej chcą to robić, a co za tym idzie są mniej skłonni do przedwczesnego rezygnowania ( syndrom „wypalenia”) Dlatego tak ważne jest aby każdy zawodnik miał możliwość zaspokojenia potrzeb psychologicznych do których zaliczamy:
  • potrzebę autonomii (w jakim stopniu osoba ma poczucie, że podlega presji, a w jakim stopniu jest od niej wolna, jeśli chodzi o podejmowane działania, czy i jaki ma zakres wolności wyboru oraz w jakim stopniu są szanowane i uwzględniane jej opinie i uczucia)

  • potrzebę kompetencji (w jakim stopniu osoba ma poczucie, że jest w stanie skutecznie funkcjonować w określonym kontekście i związanym z nim wyzwaniami),

  • potrzebę relacyjności (w jakim stopniu ma poczucie, że jest akceptowaną i szanowaną częścią określonej społeczności, np. zespołu sportowego).Rola treneraOd momentu rozpoczęcia przez dziecko regularnych zajęć sportowych, trener staje się jedną z głównych osób dbających o jego rozwój. Powinien zatem, jako zaufany nauczyciel i wychowawca, rozumieć oraz budować jak najlepsze relacje nie tylko ze swoimi niepełnoletnimi podopiecznymi, ale także z ich rodzicami. Zwłaszcza tymi, którzy są określani mianem „trudnych”...Jaki powinien być dobry trener? Zapewne to osoba, która Inspiruje, Wyjaśnia, Wymaga, Wspiera, Wynagradza, i Wyróżnia, czego efektem jest postęp w dwóch obszarach rozwoju zawodnika: Wzrastam i Wygrywam. Szerzej na ten temat w książce: PORADNIK POZYTYWNEGO TRENERA – MODEL I7W W SPORCIE. Psycholog Sportu w rozwoju młodego zawodnika.Bardzo ważny element naszego modelu stanowi Psycholog Sportu i jego istotna rola jaką pełni w rozwoju mentalnym zawodnika.Podstawowy problem, wobec którego staje psycholog sportu, zawiera się w pytaniu, co zrobić, aby zawodnik w danym dniu i miejscu osiągnął stan, gwarantujący zaprezentowanie pełni posiadanych możliwości?Psychologia sportu jest ostatnio popularną dziedziną. Z pewnością w dużej mierze przyczyniają się do tego zawodnicy, którzy coraz bardziej podkreślają i doceniają znaczenie treningu mentalnego w przygotowaniu. ( Adam Małysz, Iga Świątek )Do najważniejszych etapów treningu psychologicznego należą m.in. opanowanie technik relaksacyjnych, koncentrujących; opanowanie treningu wyobrażeniowego uwzględniającego specyfikę danej dyscypliny sportu; opanowanie programu pozwalającego przygotować się pod względem technicznym, taktycznym oraz mentalnym do konkretnych zawodów.Źródło: (PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2006, TOM 49, Nr 4, 445-462 Psychologia we współczesnym sporcie– punkt wyjścia i możliwości rozwoju Jan Blecharz* Zakład Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie)(PORADNIK POZYTYWNEGO TRENERA MODEL i7W W SPORCIE, Warszawa 2019, Fundacja Sportu Pozytywnego, fundacjasportupozytywnego.pl)

Patronaty