Presja w sporcie dziecka i jej skutki.

26.01.2024
Porady
Wywieranie presji na dziecko w sporcie może mieć różnorodne konsekwencje, zarówno fizyczne, jak i psychologiczne.

Oto kilka potencjalnych skutków tego rodzaju presji:Stres i Zdrowie Psychiczne:
 • Depresja i lęk: Nadmierne oczekiwania i presja mogą prowadzić do wystąpienia objawów depresji i lęku u dziecka.

 • Niska samoocena: Ciągła presja i krytyka mogą negatywnie wpływać na poczucie własnej wartości dziecka.Zdrowie Fizyczne:
 • Przeciążenia i kontuzje: Wymuszanie intensywnego treningu bez odpowiedniego odpoczynku może zwiększać ryzyko przeciążeń i kontuzji.

 • Zmęczenie chroniczne: Dzieci narażone na nadmierne wysiłki fizyczne bez odpowiedniego odpoczynku mogą doświadczać zmęczenia chronicznego.Znudzenie i Rezygnacja:
 • Utrata zainteresowania: Nadmierne wymagania mogą sprawić, że dziecko straci zainteresowanie daną dyscypliną sportową.

 • Rezygnacja: Dzieci, które czują się zbyt mocno naprężane, mogą zdecydować się zrezygnować z udziału w sporcie.Problemy w Relacjach:
 • Problemy rodzinne: Wysokie oczekiwania mogą wpływać na relacje rodzinne, szczególnie jeśli presję wywierają rodzice czy trenerzy.

 • Problemy z rówieśnikami: Dziecko poddawane presji może mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.Zakłócenie Rozwoju Osobowości:
 • Brak autonomii: Nadmierne kontrolowanie i kierowanie życiem dziecka może prowadzić do utraty autonomii i samodzielności.

 • Niedostateczny rozwój umiejętności społecznych: Skupienie się wyłącznie na osiągnięciach sportowych może prowadzić do zaniedbania rozwijania umiejętności społecznych.Presja na Wyniki:
 • Wyższe ryzyko nadużywania substancji: Presja na osiąganie doskonałych wyników może skłaniać dzieci do stosowania niezdrowych praktyk, takich jak nadużywanie substancji stymulujących czy suplementów.Warto podkreślić, że każde dziecko jest unikalne, i to, co może być stresujące dla jednego, niekoniecznie musi mieć taki sam wpływ na inne. Wspieranie dzieci w sporcie powinno opierać się na zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb, umiejętności i zainteresowań, a nie na narzucaniu niezdrowej presji. Współpraca z dzieckiem, zrozumienie jego celów i radość z uczestnictwa są równie ważne, jak osiągnięcia sportowe.Autor: Rodzic Sportowca

Patronaty